menu

Over de site

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd.

Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS), partnerinstituut van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Naast deze digitale opslag is de website Getuigen Verhalen ontwikkeld door het NIOD. Hierin hebben alle projecten met de afgenomen interviews een plek gekregen. Met deze website wil het NIOD de herinnering aan de oorlog van hen die het hebben meegemaakt levend houden. U kunt nu via deze website uit de eerste hand horen van de oorlog.

Op de website zijn alle interviews ingedeeld naar het project waarin ze zijn gemaakt en voorzien van contextinformatie. De projecten zijn op hun beurt ingedeeld in thema om het voor u als gebruiker gemakkelijk te maken en snel bij het onderwerp van uw keuze te komen.

De interviews zijn opgedeeld in drie categorieën, door vormgeving wordt onderscheid gemaakt:

1. Interviews die openbaar en doorzoekbaar zijn:

Alle geïnterviewden hebben aangegeven of het interview openbaar mag worden gemaakt of niet. Voor de interviews in deze categorie geldt dat ze volledig getoond mogen worden. De transcripties van deze interviews zijn opgelijnd met het interview, waardoor ze op woord doorzoekbaar zijn. U kunt dus in deze interviews zoeken naar bepaalde onderwerpen zoals ‘eten’ of ‘ondergedoken’

2. Interviews die openbaar, maar niet doorzoekbaar zijn:

Voor de interviews in deze categorie geldt dat ze wel volledig getoond mogen worden, maar dat ze nog niet zijn opgelijnd. Dat betekent dat deze interviews nog niet doorzoekbaar zijn. U kunt ze wel helemaal bekijken. In de toekomst zullen ook deze interviews doorzoekbaar worden gemaakt.

3. Interviews die niet openbaar zijn:

Voor de interviews waarbij de geïnterviewde aangegeven heeft dat het interviews niet aan het algemeen publiek mag worden getoond geldt dat ze niet te zien zijn op deze website. De contextinformatie van deze interviews en de projectinformatie van het project waarbinnen ze gemaakt zijn, zijn wel te zien. Voor onderzoekers geldt dat de interviews wellicht wel in te zien zijn bij DANS.

Rechten foto's:
- voor de foto op de homepage liggen de rechten bij het NIOD, het bijschrift luidt: 'De jeugd toont belangstelling voor een verdekt mitrailleursnest', 1939.
- voor de foto op de resultatenpagina liggen de rechten bij het Nationaal Archief/Anefo, het bijschrift luidt: 'Reportage uit Enschede en Hengelo. Na de bevrijding worden NSB'ers opgebracht', 1945.