menu

Ooggetuigen van het Scholtenhuis

Voor veel inwoners van de stad Groningen was het Scholtenhuis tijdens de oorlog een berucht gebouw. In het pand aan de oostkant van de Grote Markt was het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst (SD) gevestigd. In het gebouw zetelde ook de vertegenwoordiger van Seyss-Inquart in Noord-Nederland, Hermann Conring. Tevens deed het gebouw dienst als gevangenis. Talloze verzetsmensen en andere gevangenen werden hier verhoord, gemarteld en afgevoerd om op diverse plaatsen te worden vermoord. Op 15 april 1945, een dag voor de bevrijding van Groningen, is het Scholtenhuis tot de grond toe afgebrand.

Met tien personen die destijds in verschillende  hoedanigheden bij het Scholtenhuis betrokken zijn geweest, zijn vraaggesprekken gevoerd. Aan het woord komen onder meer een oud-gevangene, een familielid van een oud-gevangene, maar ook personen die als stoffeerder of leverancier het gebouw hebben bezocht. Omdat vanuit verschillende perspectieven wordt teruggeblikt, wordt een rijk geschakeerd beeld gegeven van het functioneren van het Scholtenhuis.   

  • Realisatie projectOVCG
  • Tijdsbestek1943-1945
  • LocatieGroningen, Friesland, Duitsland
  • Onderwerpenerfgoed van de oorlog, getuigen verhalen, oral history, Scholtenhuis
  • Masterbestanden DANS-KNAW

Dit project bevat 10 interviews