menu

Interview 08, Nederlandse burgers met ingekwartierde Duitse militairen

Project:

Ervaringen van Nederlandse burgers met ingekwartierde Duitse militairen
Realisatie project:
Demant, F.A. drs. ©, Caleidoscoop Film
Tijdsbestek:
1940-1945, heden
Locatie:
Tilburg
Meer projectdetails

U kunt hier naar fragmenten zoeken

De heer J., geboren in 1929, heeft in 1940 twee maal Duitse militairen in huis ingekwartierd gehad.

De vader van meneer J. was huidarts en had een praktijk aan huis. In het grote huis werden in juli t/m september 1940 achtereenvolgens twee Duitse officieren ingekwartierd. De eerste was een vriendelijke man met wie de vader van de heer J. wel eens sprak. De tweede officier was een SS-er met wie de familie geen contact had.

In 1943 is de vader van meneer J. aan kanker overleden. Meneer J. was altijd erg actief in verschillende verenigingen en was als jongen van vijftien ordonnans van de luchtbescherming.

Meneer J. zat aan het begin van de bezetting op de openbare lagere school met een aantal joodse leerlingen in de klas. Hij is daarna naar een katholiek lyceum gegaan en is het contact met de leerlingen van de lagere school kwijtgeraakt. Hij heeft zich ten tijde van de bezetting niet gerealiseerd wat het lot van de joden was. Zijn ouders spraken daar ook niet over.

Na de bezetting zijn er Engelsen en Canadezen ingekwartierd geweest. De Canadezen bleven voor wat langere tijd en daar konden meneer J. en zijn moeder het zeer goed mee vinden.

Ruim tien jaar geleden heeft er een reünie van de klas van de lagere school van meneer J. plaatsgevonden. Toen heeft hij alle verhalen gehoord over wat de joodse leerlingen is overkomen. Hij hoorde toen van de rol van het Philips Kommando in Kamp Vught, en is zich daarin gaan verdiepen. Hij heeft de stichting Geschiedschrijving Philips Kommando Concentratiekamp Vught ’43-’44 opgericht en is daar nog steeds zeer actief bij betrokken.

Er komen enkele onderwerpen van publieke discussies ter sprake: het optreden van Johan Heesters en de ervaringen van NSB-kinderen.

Andere interviews over Ervaringen van Nederlandse burgers met ingekwartierde Duitse militairen