menu

Ervaringen van Nederlandse burgers met ingekwartierde Duitse militairen

Tijdens de bezettingsjaren werden op veel plaatsen Nederlandse burgers gedwongen om – vaak tegen een vergoeding – Duitse militairen in huis te laten verblijven. Nederlanders dienden Duitse militairen in hun persoonlijke levenssfeer toe te laten en werden daardoor zeer pregnant geconfronteerd met de bezetter, tegenover wie zij hun positie moesten bepalen.
Welke invloed had de inkwartiering van Duitse militairen op het beeld dat de Nederlanders van de vijand hadden? En hoe heeft de inkwartiering nadien hun opvattingen over ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog beïnvloed? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, zijn personen geïnterviewd bij wie tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse militairen ingekwartierd waren.
De geïnterviewden vallen allen in de categorie 'omstanders' (in tegenstelling tot de categorieën slachtoffers en de daders). In de rol die de omstanders tijdens de Duitse bezetting hebben gespeeld, bestaat nog betrekkelijk weinig inzicht en daarom alleen al zijn de vraaggesprekken van grote waarde. De interviews werpen licht op de ervaringen van ‘gewone’ Nederlandse burgers met de Duitse bezetter en verschaffen inzicht in hun percepties van 'de vijand'.

  • Realisatie projectDemant, F.A. drs. ©, Caleidoscoop Film
  • Tijdsbestek1940-1945
  • LocatieNetherlands
  • OnderwerpenOral history
  • Masterbestanden DANS-KNAW

Dit project bevat 8 interviews