menu

Interview 05 (deel 1), Marc van Rossum du Chattel, Porgel & Porulan

Project:

Porgel & Porulan in het verzet
Realisatie project:
Cesar Messemaker, Lumen Film ©
Tijdsbestek:
1935 through 1946
Locatie:
The Netherlands
Meer projectdetails

U kunt hier naar fragmenten zoeken

Mark van Rossum du Chattel (geboren 1924) was lid van PP-groep in Alkmaar. Hij was Bob van Amerongens vriend en klasgenoot op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. Naast Mark van Rossum du Chattel bestond de afdeling Alkmaar uit Geer Broers en Cas de Vries, beide vrienden van Jan Hemelrijks zuster Dineke. De communicatie tussen Alkmaar en Amsterdam liep slechts via een paar mensen, Mark van Rossum du Chattel was er een van. Hij beschikte over twee verschillende persoonsbewijzen en een Ausweis dat hem vrijstelde van werkzaamheden in Duitsland, waardoor hij relatief veilig naar de hoofdstad en terug kon komen. De Alkmaarse afdeling van de PP-groep hield zich onder meer bezig met het zogenaamde ‘rondzetten’ van persoonsbewijzen.

In het eerste deel van het interview komen de volgende zaken aan de orde:
00.00.00 zichzelf, zijn familie en Bob van Amerongen
00.09.10 het begin van de oorlog
00.24.00 joden in de oorlog in Alkmaar en daarbuiten
00.35.00 eerste verzetsactiviteiten en de PP-groep

Andere interviews over Porgel & Porulan in het verzet