menu

Interview 04, meneer Vonkeman, Kerkscheuring in oorlogstijd

Project:

Een kerkscheuring in oorlogstijd
Realisatie project:
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (©)
Tijdsbestek:
1940-1945
Locatie:
Amersfoort
Meer projectdetails

U kunt hier naar fragmenten zoeken

De heer Vonkeman groeide op in een gereformeerd gezin in Amersfoort, waar zijn vader als machinaal handwerker werkte in de timmerfabriek van zijn vader. Het timmerbedrijf had last van de crisis tijdens de jaren dertig. Als zoveel gezinnen, werd ook het gezin Vonkeman na de Duitse inval geëvacueerd, in hun geval naar Bergen (Noord-Holland). Het gezin Vonkeman raakte bij terugkeer sterk betrokken bij het verzet: vader Vonkeman was koerier voor Trouw en zoon Johan liep ook met Trouw. De timmerfabriek werd tegen het eind van de oorlog een opslagplaats voor wapens. Het gezin koos tijdens de kerkscheuring tegen het eind van de oorlog de kant van degenen die zich ‘vrijmaakten’ van de synodale gereformeerde kerken. Terugblikkend ziet Vonkeman geen verband tussen oorlog en kerkscheuring: de oorzaken daarvan gingen volgens hem terug tot spanningen, die al decennia daarvoor speelden.

Andere interviews over Een kerkscheuring in oorlogstijd