menu

Vrouwen van de CPN

Over de ervaringen van vrouwelijke leden van de Communistische Partij Nederland (CPN) tijdens de Duitse bezetting was nog niet veel bekend. Te zien en te horen zijn twaalf voornamelijk gewone en niet zo zeer prominente vrouwelijke partijleden, die bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog minstens veertien jaar oud waren. Centraal in de vraaggesprekken staat het dagelijks leven van de vrouwen vlak voor, tijdens en na de bezettingsjaren.

Uit de interviews komt naar voren dat de communistische vrouwen al vroeg op de hoogte waren van de dreiging die uitging van nazi-Duitsland. Vanaf 1933 werden vaak al Duitse vluchtelingen opgevangen door familie of bekenden van de geïnterviewden. Veel vrouwen raakten later betrokken bij acties tegen generaal Franco ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren veel vrouwen dikwijls al politiek actief. De vrouwen vertellen over hun activiteiten als koerierster of verspreider van het illegale communistische blad De Waarheid. Bovendien gaan de vrouwen in op hun rol binnen het (gewapend) verzet en spreken zij over hun interneringstijd of onderduikperiode.

Voor vrijwel alle vrouwen waren hun ervaringen tijdens de Duitse bezetting richtinggevend voor hun naoorlogse (politieke) leven. Uitvoerig gaan zij dan ook in op de periode van de Koude Oorlog, toen in het gepolariseerde politieke klimaat de CPN steeds meer in een isolement kwam te verkeren.

Het interviewproject werd uitgevoerd door Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis (nu: Atria) en in 2009 afgerond.

  • Realisatie projectAtria. Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
  • Tijdsbestek1926-2009
  • LocatieNederland
  • OnderwerpenTweede Wereldoorlog; Oral history; Communisme; Vrouwen; Communistische Partij Nederland (CPN)
  • Masterbestanden DANS-KNAW

Dit project bevat 44 interviews