menu

Anna's stille strijd. Doven in de oorlog

Over de geschiedenis van doven is weinig gepubliceerd. Ook over de ervaringen van dove Joodse Nederlanders tijdens de jaren van de Duitse bezetting is vrijwel niets bekend. In dit
oral history-project komen doven aan het woord die de oorlog ternauwernood hebben overleefd. Omdat doven ook verbaal gehandicapt zijn, is bij het vastleggen van hun bijzondere en niet eerder geregistreerde oorlogservaringen gebruik gemaakt van een tolk Nederlandse Gebarentaal. Uit de interviews komt onder meer naar voren dat het voor de doven in de concentratiekampen van levensbelang was dat zij hun handicap voor de Duitsers verborgen wisten te houden. 

  • Realisatie projectAVA filmproducties
  • Tijdsbestek1925-2008
  • LocatieAuschwitz
  • Onderwerpenerfgoed van de oorlog, getuigen verhalen, oral history, Doven in de oorlog, Auschwitz, Stichting DovenShoa Amsterdam, Willy Lindwer
  • Masterbestanden DANS-KNAW

Dit project bevat 10 interviews